Loading

ราคาหลักทรัพย์


ราคาล่าสุด

1.59

เปลี่ยนแปลง / %

-0.01 (-0.63%)

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ธ.ค. 2561 16:46

ราคาล่าสุด 1.59 วันก่อนหน้า 1.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 105,700 ราคาเปิด 1.61
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.58 / 97,900 ช่วงราคาระหว่างวัน 1.58 - 1.61
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.59 / 12,100 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.53 - 1.96

Chart Type